Για τα ιδιωτικά σχολεία εφόσον έχετε πτυχίο πανεπιστημίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών:

Υπουργείο παιδείας: Αίτηση – Δικαιολογητικά εγγραφής στην επετηρίδα Ιδ. εκπ/σης

1.  Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού σπουδών.

2.  Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή  διαβατηρίου.

3. Διπλότυπο είσπραξης δημοσίου ταμείου 15 ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 3444.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται :

Στο υπουργείο παιδείας (ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15122), από κοντά (στάση Νερατζιώτισσα με τον ηλεκτρικό) ή ταχυδρομικώς. Σας έρχεται στο σπίτι σε περίπου 20 μέρες. Κάνετε μία μόνο αίτηση για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ισχύει και για την πρωτοβάθμια.

Η διαδικασία είναι καθαρά τυπική και δεν σημαίνει πως αν γραφτείτε θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να εργαστείτε στην ιδιωτική εκπαίδευση. Απλά αν σας προσλάβουν σε κάποιο σχολείο θα σας πουν να το έχετε κάνει (άσχετα αν δεν σας ζητήσουν την βεβαίωση μετά).

Advertisements