Αν έχετε πτυχίο ελληνικού πανεπιστημίου ή την περάτωση σπουδών (το χαρτί που παίρνετε όταν έχετε περάσει όλα τα μαθήματα αλλά δεν έχετε ορκιστεί) τότε πηγαίνετε κατευθείαν για την άδεια διδασκαλίας (επίσης δεν μεταφράζετε τίποτα γιατί είναι ήδη στα ελληνικά).

Υπουργείο παιδείας – Χορήγηση Επάρκειας Προσόντων Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄.

2. Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών

3. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου

4. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας

6. Διπλότυπο είσπραξης (ΚΑΕ 3444) αξίας 50 € από Δημόσιο Ταμείο.

Αν έχετε Sorbonne II ή DALF  θα χρειαστεί να μεταφράσετε το πτυχίο σας. Μπορείτε να πάτε στο Μοναστηράκι, στο μεταφραστικό τμήμα του υπουργείου εξωτερικών, είναι 9,5€ η σελίδα και παίρνει μία εβδομάδα (εκτός αν επιλέξετε εξπρές που θα κοστίσει φυσικά παραπάνω). Νομίζω όμως πως μπορείτε να πάτε και σε δικηγόρο για την μετάφραση.

Αφού μαζέψετε όλα τα δικαιολογητικά μπορείτε είτε να περάσετε από το υπουργείο (στάση Νερατζιώτισσα με τον ηλεκτρικό) είτε να τα στείλετε ταχυδρομικώς ((ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15122). Θα πάρει γύρω στις 45 ημέρες και θα λάβετε την απάντηση με ταχυδρομείο.

Advertisements