Πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας και απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 40 λεπτά περίπου. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε ακουστικά κείμενα ανώτατης διάρκειας 10 λεπτών

2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 50 λεπτά. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε ένα κείμενο ιδεών (λογοτεχνικό ή δημοσιογραφικό), των 1000 έως 2000 λέξεων

3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 2 ώρες και 30 λεπτά. Εξέταση σε δύο μέρη

4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 30 λεπτά προετοιμασία και 1 ώρα για την εξέταση. Έκθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων, ακολουθεί συζήτηση με τον εξεταστή

DALF C1  –  Περιεχόμενα

Διάρκεια

βαθμολογία

Ακουστική κατανόηση:

 

* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ηχογραφημένων αποσπασμάτων:

– Προφορικό κείμενο ή συζήτηση διάρκειας 6-8 λεπτών (δύο ακουστικές)

– Τρία ραδιοφωνικά αποσπάσματα διάρκειας 2 λεπτών (μία ακουστική)

Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 10 λεπτά

40′

περίπου

/25

Γραπτή κατανόηση:

 

* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού κειμένου 1500 – 2000 λέξεων

50 λεπτά

/25

Γραπτή έκφραση:

 

* Εξέταση σε δύο μέρη:

– Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων 1000 λέξεων (περίπου)

– Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων

Δύο τομείς επιλογής:

1)  Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές  Επιστήμες

2) Θετικές Επιστήμες

2.30 ώρες

/25

Προφορική έκφραση:

 

* Εξέταση σε δύο μέρη:

– Παρουσίαση θεμάτων υπό μορφή έκθεσης βάσει πολλών γραπτών κειμένων

– Συζήτηση

Δύο τομείς επιλογής:

1) Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες

2) Θετικές Επιστήμες

30′

1 ώρα (προετοιμασία)

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 4 ώρες

* Συνολικός Βαθμός: /100
* Βαθμολογία επιτυχίας
: 50/100
* Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα
: 5/25

Θέμα εξετάσεων

Advertisements