Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι 4 ενότητες παραμένουν αλλά οι εξετάσεις είναι μόνο 2. Συνεπώς βαθμολογούνται και μαζί

1. 2. Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου: Εξέταση 30 λεπτά και προετοιμασία 1 ώρα
Εξέταση σε τρία μέρη

3. 4. Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου: 3 ώρες και 30 λεπτά. Παραγωγή ενός δομημένου κειμένου (άρθρο, αναφορά, ομιλία) βάσει ενός φακέλου κειμένων περίπου 2000 λέξεων

DALF C2  –  Περιεχόμενο

Διάρκεια

Βαθμολογία

Ακουστική κατανόηση και προφορική έκφραση:

 

* Εξέταση σε τρία μέρη:

– Ελεύθερη περίληψη του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου

(Δύο ακουστικές)

– Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κειμένο

– Συζήτηση με τον εξεταστή

30′

προετοιμασία :

1 ώρα

/50

Γραπτή κατανόηση και έκφραση:

 

* Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου (δοκίμιο) βάσει ενός κειμένου ή φακέλου κειμένων 2000 λέξεων (περίπου)

Δύο τομείς επιλογής:

1)  Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες

2) Θετικές Επιστήμες

3.30 ώρες

/50

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 3 ώρες 30

* Συνολικός Βαθμός: /100
* Βαθμολογία επιτυχίας
: 50/100
* Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα
: 10/50

Παλιότερο θέμα γραπτής κατανόησης και έκφρασης

Advertisements