Είναι ισάξιο με το απλό Α1 μόνο που είναι πιο απλουστευμένο και μπορούν να το δώσουν παιδιά μέχρι 6η δημοτικού (PRIMaire). Δίνεται την ίδια μέρα και δεν υπάρχει διαφορά στα δίδακτρα ή κάποια ένδειξη στο χαρτί του διπλώματος.

 

DELF A1 Prim  –  Περιεχόμενο

Διάρκεια

Βαθμολογία

Ακουστική κατανόηση:

 

* Απάντηση σε ερωτήσεις τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές).

Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 3 λεπτά

20′

περίπου

/25

Γραπτή κατανόηση:

 

* Απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης τεσσάρων ή πέντε κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής

30′

/25

Γραπτή έκφραση:

 

* Εξέταση σε δύο μέρη:

– Συμπλήρωση ενός εντύπου προσωπικών στοιχείων

– Σύνταξη απλών προτάσεων πάνω σε καθημερινά θέματα (καρτ ποστάλ, μηνύματα, λεζάντες)

30′

/25

Προφορική έκφραση:

 


* Εξέταση σε τρία μέρη:

– Απλή συνομιλία: Παρουσίαση του εαυτού μας

– Μονόλογος: Διήγηση ή περιγραφή ενός γεγονότος

– Διάλογος: Ζητάμε ή διαλέγουμε κάτι από εικόνες που θα μας δείξει ο εξεταστής

5-7′ (εξέταση)

10′ (προετοιμασία)

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 20′

* Συνολικός Βαθμός: /100
* Βαθμολογία επιτυχίας
: 50/100
* Κατώτατη βαθμολογία ανά εξέταση
: 5/25

Θέμα εξετάσεων

Advertisements