Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων που απαιτούν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 25 λεπτά. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα πολύ σύντομα ακουστικά κείμενα 5 λεπτών αναφερόμενα σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο φορές το κάθε ακουστικό)

2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 30 λεπτά. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα σύντομα γραπτά κείμενα αναφερόμενα σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής

3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 45 λεπτά. Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων (φιλικό γράμμα ή μήνυμα)

4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 6 με 8 λεπτά προετοιμασία και 10 λεπτά εξέταση. Εξέταση σε τρία μέρη

DELF A2  –  Περιεχόμενα

Διάρκεια

Βαθμολογία

Ακουστική κατανόηση:

 

* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές)

Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 5 λεπτά

25′

περίπου

/25

Γραπτή κατανόηση:

 

* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων κειμένων  που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής

30′

/25

Γραπτή έκφραση:

 

* Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων

– Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών

– Γράμμα πρόσκλησης, ανταλλαγής πληροφοριών, ευχαριστιών, αιτιολόγησης, συγχαρητηρίων

45′

/25

Προφορική έκφραση:

 

* Εξέταση σε τρία μέρη:

– Επίσημη συνομιλία

– Μονόλογος

– Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων

6-8′ (εξέταση)

10′ (προετοιμασία)

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 40′

* Συνολικός Βαθμός: /100
* Βαθμολογία επιτυχίας
: 50/100
* Κατώτατη βαθμολογία ανά εξέταση
: 5/25

Θέμα εξετάσεων

Advertisements