Πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας και ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής.

1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 25 λεπτά περίπου. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ακουστικά κείμενα 6 λεπτών (δύο φορές το κάθε ακουστικό)

2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 35 λεπτά.
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο γραπτά κείμενα

3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 45 λεπτά. Έκφραση μιας προσωπικής τοποθέτησης σ’ ένα γενικό θέμα (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο, κπλ)

4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 15 λεπτά προετοιμασία και 10 λεπτά για την εξέταση. Εξέταση σε τρία μέρη

DELF B1  –  Περιεχόμενα

Διάρκεια

Βαθμολογία

Ακουστική κατανόηση:

 

* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων (δύο ακουστικές)

Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 6 λεπτά

25′

περίπου

/25

Γραπτή κατανόηση:

 

* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων:

– Κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα

– Δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας

– Αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων ενός πληροφοριακού κειμένου

35′

/25

Γραπτή έκφραση:

 

* Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο)

45′

/25

Προφορική έκφραση:

 

* Εξέταση σε τρία μέρη:

– Προσωπική παρουσίαση

– Άσκηση συνομιλίας

– Παρουσίαση και έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο

15′

περίπου

(πρώτο μέρος χωρίς προετοιμασία)

10′

(προετοιμασία τρίτου μέρος)

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 45′

* Συνολικός Βαθμός: /100
* Βαθμολογία επιτυχίας
: 50/100
* Κατώτατη βαθμολογία ανά εξέταση
: 5/25

Θέμα εξετάσεων

Advertisements