Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 30 λεπτά περίπου. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο ακουστικά κείμενα ανώτατης διάρκειας 8 λεπτών

2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 1 ώρα. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο γραπτά κείμενα

3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 1 ώρα. Προσωπική τοποθέτηση με επιχειρηματολογία (συμμετοχή σε συζήτηση, τυπική αλληλογραφία, άρθρο κριτικής, κλπ)

4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 20 λεπτά προετοιμασία και 30 λεπτά για την εξέταση. Παρουσίαση και υποστήριξη θέσεως βάσει ενός σύντομου κειμένου παρότρυνσης

DELF B2  – Περιεχόμενα

Διάρκεια

Βαθμολογία

Ακουστική κατανόηση:

 

* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο ηχογραφημένων αποσπασμάτων:

– Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων… (2 λεπτά, μία μόνο ακουστική)

– Έκθεση, διάλεξη, λόγος, ηχητικό απόσπασμα… (3-4 λεπτά, δύο ακουστικές)

Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 8 λεπτά

30′

περίπου

/25

Γραπτή κατανόηση:

 

* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων:

– Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με τη Γαλλοφωνία

– Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα

60′

/25

Γραπτή έκφραση:

 

* Προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (δοκίμιο, άρθρο, γράμμα)

60′

/25

Προφορική έκφραση:

 

* Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης

20′

30′ (προετοιμασία)

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 2 ώρες 30′

* Συνολικός Βαθμός: /100
* Βαθμολογία επιτυχίας
: 50/100
* Κατώτατη βαθμολογία ανά εξέταση
: 5/25

Θέμα εξετάσεων

Advertisements