Ισχύει ότι και για το Delf B1 απλά αλλάζει ο τρόπος εξέτασης.

Sorbonne B1  –  Περιεχόμενα

Διάρκεια

Βαθμολογία

Ακουστική κατανόηση:

 

– Ερωτήσεις πάνω σε μία ηχογράφηση: διάλογος, ανταλλαγή απόψεων, ενημερωτικό δελτίο (2 ακουστικές)

– Γλωσσικές πράξεις (2 ακουστικές)

– Ακουστική διάκριση (1 ακουστική)

15′

περίπου

/25

Γραπτή κατανόησηΓραπτή έκφραση: /25

 

– Ενα κείμενο λογοτεχνικού ή πολιτισμικού ενδιαφέροντος

– Σύνταξη ενός κειμένου 150-180 λέξεων υπό την μορφή φιλικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Αξιολογούνται η ακρίβεια και η συνάφεια της απάντησης ως προς την ερώτηση καθώς και το συντακτικό/λεξιλογικό κομμάτι

Γλώσσα: /25

 

Ασκήσεις ορθογραφίας και γραμματικής

1 ώρα 45′

/ 50

Προφορική έκφραση:

 

Παρουσίαση του ενδιαφέροντος ενός κειμένου ή μιας φωτογραφίας και συζήτηση με τον εξεταστή σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα, τις βλέψεις και τις ανησυχίες σας. Ελεύθερη συζήτηση.

10’

(εξέταση)

10’

(προετοιμασία)

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 2 ώρες

Συνολικός Βαθμός: /100
Βαθμολογία επιτυχίας
: 50/100
Κατώτατη βαθμολογία ανά εξέταση
: 5/25

*Ύλη γραμματικής

Θέματα 2012 και 2011 από το Γαλλικό ινστιτούτο Αθηνών.

Advertisements