Το Sorbonne B2 απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους των οποίων το επίπεδο είναι αυτό του DELF B1. Απαιτεί 500-600 ώρες διδασκαλίας γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Οι κάτοχοι του διπλώματος αυτού κατατάσονται στο επίπεδο Γ’ ΑΣΕΠ και εάν το επιθυμούν, δύνανται να εγγραφούν σε Γαλλικά Πανεπιστήμια. Ασφαλώς, οι κάτοχοι των Sorbonne C1, C2 ή του DALF C1, C2 έχουν προτεραιότητα. Σημειωτέον δε ότι οι κάτοχοι του Sorbonne B2 απαλάσσονται από τις εξετάσεις γλώσσας εάν θελήσουν να συνεχίσουν στο επίπεδο Sorbonne C1. Σε αυτή τη περίπτωση παρουσιάζονται μόνο στις γραπτές δοκιμασίες λογοτεχνίας καθώς και στις προφορικές τόσο στη λογοτεχνία όσο και στον πολιτισμό (αυθεντικό κείμενο καθημερινής ζωής).

Sorbonne B2  –  Περιεχόμενα

Διάρκεια

Βαθμολογία

Ακουστική κατανόηση:

 

– Ερωτήσεις πάνω σε ένα ηχογραφημένο κείμενο λογοτεχνικού περιεχομένου (2 ακουστικές)

– Ακουστική διάκριση (1 ακουστική)

30′

περίπου

/25

Γραπτή κατανόηση – Γραπτή έκφραση: /25

 

– Ενα κείμενο λογοτεχνικού ή πολιτισμικού ενδιαφέροντος

– Σύνταξη ενός κειμένου 20-25 σειρών ως απάντηση σε μια ερώτηση πάνω στο προηγούμενο κείμενο. Αξιολογούνται η ακρίβεια και η συνάφεια της απάντησης ως προς την ερώτηση καθώς και το συντακτικό και λεξιλογικό κομμάτι

Γλώσσα: /25

 

Ασκήσεις ορθογραφίας και γραμματικής

2 ώρες 30′

/ 50

Προφορική έκφραση:

 

Παρουσίαση του ενδιαφέροντος ενός κειμένου ή μιας φωτογραφίας και συζήτηση με τον εξεταστή σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα, τις βλέψεις και τις ανησυχίες σας. Δώστε την άποψη σας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στις μέρες μας. Ελεύθερη συζήτηση

25’

(εξέταση)

15’

(προετοιμασία)

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 3 ώρες

Συνολικός Βαθμός: /100
Βαθμολογία επιτυχίας
: 50/100
Κατώτατη βαθμολογία ανά εξέταση
: 5/25

Θέματα 2012 και 2011 από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Advertisements