Ή απλά Sorbonne 1, έχει την ίδια αξία με το Dalf C1 αλλά διαφορές στην εξέταση: ένα καθαρά λογοτεχνικό και πολιτισμικό κομμάτι.

Υπενθύμιση: Οι κάτοχοι του Sorbonne B2 απαλάσσονται από τις εξετάσεις γλώσσας εάν θελήσουν να συνεχίσουν στο επίπεδο Sorbonne C1. Σε αυτή τη περίπτωση παρουσιάζονται μόνο στις γραπτές δοκιμασίες λογοτεχνίας καθώς και στις προφορικές τόσο στη λογοτεχνία όσο και στον πολιτισμό (αυθεντικό κείμενο καθημερινής ζωής).

Λογοτεχνία

J.-M. G. LE CLÉZIO – MONDO ET AUTRES HISTOIRES

Marcel PAGNOL – MARIUS

Bibliographie 2011-2012 & 2012-2013

Sorbonne C1  –  Περιεχόμενa

Διάρκεια

Βαθμολογία

Λογοτεχνία:


3 ερωτήσεις          /18

4η ερώτηση          /12

2 ώρες

/30

Γραπτή κατανόηση:          /13

 

Λογοτεχνικό κείμενο 19ου, 20ου ή 21ου αιώνα

– Ερωτήσεις πάνω στους χαρακτήρες, την θέση τους, τα συναισθήματά τους

– Κατανόηση λέξεων, φράσεων, συνόνυμα-αντώνυμα

Γραπτή έκφραση:            /12
2 θέματα όπου διαλέγουμε το 1:

α) Θέμα πάνω στην σύγχρονη ζωή και τα προβλήματα των νέων

β) Πάντα σχετικό με το κείμενο της κατανόησης: Εάν ήσασταν ο συγγραφέας ποιά θα ήταν η συνέχεια, το τέλος; | Φανταστείτε την μέχρι τώρα πορεία ενός προσώπου του αποσπάσματος

Γλώσσα:               /25

 

Ίδιο μοντέλο με αυτό του Sorbonne B2

5 ερωτήσεις:

1η, 2η*        /8

3η (χρόνοι, εγκλίσεις) /10

4η*              /2

5η (ορθογραφία-πολλαπλής επιλογής)  /5

*ευθύς/πλάγιος λόγος, προθέσεις, αντωνυμίες, δευτερεύουσες προτάσεις,…

2 ώρες 30′

/ 50

Προφορική έκφραση:

 

α) Λογοτεχνία: Μία γενική ερώτηση ανάπτυξης

β) Κείμενο 500 λέξεων

– Παρουσίαση του κειμένου

– Ανάλυση της προβληματικής

– Ερωτήσεις του εξεταστή

30’

(εξέταση)

40’

(προετοιμασία)

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 4 ώρες 30′

Συνολικός Βαθμός: /100
Βαθμολογία επιτυχίας: 40-50/100
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην εαρινή εξεταστική, μόνο όσοι έχουν πάρει 40/80 στις γραπτές και ακουστικές δοκιμασίες μπορούν να παρευρεθούν στα προφορικά τον Ιούνιο (τα αποτελέσματα βγαίνουν στο ενδιάμεσο). Στην εξεταστική του Νοεμβρίου τα προφορικά τα δίνουν χωρίς να έχουν τα αποτελέσματα των γραπτών αλλά ισχύει το 40/80 για να περάσουν. Εξαιρούνται οι εξεταζόμενοι που δίνουν μόνο την λογοτεχνία από τις γραπτές δοκιμασίες (έχοντας το Sorbonne B2) και ισχύει η βάση του 50/100.


Θέματα 2012 και 2011 από το Γαλλικό ινστιτούτο Αθηνών.

Advertisements