Ή απλά Sorbonne 2, έχει την ίδια αξία με το Dalf C2 αλλά όπως και τα υπόλοιπα Sorbonne, διαφορετικό χαρακτήρα: λογοτεχνία και πολιτισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο όσοι έχουν Dalf C1 ή Sorbonne C1 μπορούν να δώσουν αυτό το δίπλωμα.

Sorbonne C2  –  Περιεχόμενο

Διάρκεια

Βαθμολογία

Γραπτές εξετάσεις:

 

* Compte rendu & Σχολιασμός

(2.30 ώρες)

– Ο εξεταζόμενος θα κάνει την περίληψη ενός κειμένου 700 περίπου λέξεων σε ± 200 λέξεις. Το κείμενο θα είναι γενικού ή ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

/10

– Ο εξεταζόμενος θα σχολιάσει το κείμενο ή μια φράση του κειμένου σε ± 300 λέξεις

/10

* Μετάφραση (1 ώρα)

– Από τα γαλλικά στην μητρική γλώσσα /5

Κείμενο λογοτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα 150 περίπου λέξεων

– Μετάφραση 5 προτάσεων από την μητρική γλώσσα στα γαλλικά /5

* Λογοτεχνία (2 ώρες)

Ο εξεταζόμενος απαντά σε 1 από τα δύο θέματα πάνω στα λογοτεχνικά έργα (μίνιμουμ 300 λέξεις)

/20

5 ώρες και 30′

/50

Προφορικές εξετάσεις:

 

* Λογοτεχνία /25

(15′ προετοιμασία και 15′ εξέταση)

Ένα απόσπασμα 20 σειρών από ένα από τα δύο έργα. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να το διαβάσει δυνατά, να το παρουσιάσει και να το τοποθετήσει ως προς το σύνολο του βιβλίου. Έπειτα να το αναλύσει ως προς το περιεχόμενο και τα υφολογικά στοιχεία. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τον εξεταστή.

* Πολιτισμός /25

(25′ προετοιμασία και 15′ εξέταση)

Παρουσίαση ενός κειμένου σύμφωνα με την ύλη. Θα αναφέρει το περιεχόμενό του και θα το σχολιάσει ως προς την σχέση του με την Γαλλία. Στον επίλογο θα πρέπει να δώσει την άποψη του και να το συγκρίνει με την χώρα του. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις με τον εξεταστή.

30′

/50

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 5 ώρες 30

* Συνολικός Βαθμός: /100
* Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100

Θέματα 2012 και 2011 από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Advertisements