Είναι ισάξιο με το απλό Α2 μόνο που είναι πιο απλουστευμένο και μπορούν να το δώσουν παιδιά μέχρι 6η δημοτικού (PRIMaire). Δίνεται την ίδια μέρα και δεν υπάρχει διαφορά στα δίδακτρα ή κάποια ένδειξη στο χαρτί του διπλώματος.

DELF A2 Prim  –  Περιεχόμενα

Διάρκεια

Βαθμολογία

Ακουστική κατανόηση:

 

* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές)

Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 5 λεπτά

25′

περίπου

/25

Γραπτή κατανόηση:

 

* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων απλών και σύντομων κειμένων  που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής

30′

/25

Γραπτή έκφραση:

 

* Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων (φιλικό γράμμα, μήνυμα)

– Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών

– Γράμμα πρόσκλησης, ευχαριστιών, ανταλλαγής πληροφοριών

45′

/25

Προφορική έκφραση:

 

* Εξέταση σε τρία μέρη:

– Απλή συνομιλία: Παρουσίαση του εαυτού μας

– Μονόλογος: Γνώμη πάνω σε ένα θέμα

– Διάλογος με τον εξεταστή σε μια κατάσταση της καθημερινότητας

6-8′ (εξέταση)

10′ (προετοιμασία)

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 40′

* Συνολικός Βαθμός: /100
* Βαθμολογία επιτυχίας
: 50/100
* Κατώτατη βαθμολογία ανά εξέταση
: 5/25

Θέμα εξετάσεων

Advertisements