ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ (πρόκειται για πιστοποιητικό και όχι για δίπλωμα)

To TCF αποτελεί τη δοκιμασία γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική, του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για δοκιμασία τυποποιημένη και βαθμονομημένη, η οποία κατατάσσει τους υποψηφίους σε ένα από τα έξι επίπεδα της κλίμακας που ορίζεται από το Συμβούλιο Ευρώπης (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς) και την ομάδα ALTE (Association of language testers in Europe). Η βαθμολογία που επιτυγχάνεται στο TCF προσδιορίζει με αξιοπιστία το επίπεδο γνώσεων. Καταρτισμένη από το CIEP (Διεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών), δημόσιο ίδρυμα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, η δοκιμασία αυτή προσφέρει την εγγύηση μιας αυστηρής μεθοδολογίας, εγκεκριμένης από Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους κορυφαίους Γάλλους και Ευρωπαίους ειδικούς.

Το TCF απευθύνεται σε κοινό το οποίο επιθυμεί να αξιολογήσει το επίπεδο των γνώσεών του στη γαλλική για λόγους προσωπικούς, επαγγελματικούς ή σπουδών. Οι εξετάσεις γίνονται κάθε μήνα.

Στις 3 υποχρεωτικές εξετάσεις, το TCF παρουσιάζεται σε μορφή ερωτηματολόγιου με 80 ερωτήσεις (1 ώρα και 30 λεπτά). Για κάθε ερώτηση, 4 επιλογές και μια μόνο απάντηση.

Οι ερωτήσεις έχουν σταδιακό βαθμό δυσκολίας. Διορθώνονται σε μηχάνημα.

 1) Γραπτή κατανόηση (30 ερωτήσεις – 25 λεπτά)

2) Κατοχή δομής της γλώσσας (20 ερωτήσεις – 20 λεπτά)

3) Προφορική κατανόηση (30 ερωτήσεις – 45 λεπτά)

1) Από απλά κείμενα (φράσεις και απλές προτάσεις, πληροφορίες από τρέχοντα έγγραφα, κείμενα σε καθομιλουμένη γλώσσα σχετικά με την καθημερινότητα ή με την εργασία) μέχρι και πιο εκτενή όπου ο συγγραφέας εκθέτει την άποψή του ή και πιο αφηρημένα και περίπλοκα.

3) Τέσσερα μέρη:

1. Κατανόηση προτάσεων
2. Κατανόηση σύντομων διαλόγων
3. Κατανόηση μικρών συζητήσεων
4. Κατανόηση ομιλιών, συνεντεύξεων, ραδιοφωνικών εκπομπών

2 προαιρετικές εξετάσεις

1) Γραπτή κατανόηση (1 ώρα και 45 λεπτά)

2) Προφορική έκφραση (15 λεπτά)

1) Έξι ασκήσεις με σταδιακή δυσκολία. Σύνθεση:

1. ενός απλού και σύντομου προσωπικού μηνύματος (40 λέξεις)
2. ενός σύντομου φιικού γράμματος (60 λέξεις)
3. ενός επίσημου γράμματος (80 λέξεις)
4. ενός άρθρου όπου θα αναπτύσσεται μια άποψη (100 λέξεις)
5. ένα κείμενο με επιχειρήματα με σκοπό να πείσει τον αναγνώστη (100-125 λέξεις)
6. ένα compte rendu (100 λέξεις)

2) Χωρίς προετοιμασία που ηχογραφείται και στέλνεται για την διόρθωση στο CIEP (Centre International d’Etudes Pédagogiques). Οι στόχοι είναι ίδιοι με των DELF/DALF, ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να:

1. μιλήσει για εκείνον και τους άλλους
2. διηγηθεί ιστορίες, εμπειρίες, γεγονότα
3. δίνει την άποψη του
4. επιχειρηματολογεί
5. παρουσίαζει ένα σύνθετο θέμα με λεπτομερή και δομημένο τρόπο

Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 3 εβδομάδες και η ένδειξη του επιπέδου είναι από 1 έως 6.

Advertisements