Επίσημη σελίδα ΚΠΓ του υπουργείου παιδείας

Όπως το λέει και η λέξη, «κρατικό», αναγνωρίζεται μόνο στην Ελλάδα.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 
Για τη Γαλλική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα:
Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση»
Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση»
Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση»
Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση»
Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση»

Η εξέταση για τα επίπεδα Α1-Α2 και Β1-Β2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ (που σημαίνει πως ο υποψήφιος, έχοντας απαντήσει σε όλα τα θέματα και ανάλογα με το ποσοστό επιτυχίας του θα καταταχθεί στο αντίστοιχο επίπεδο).

Τα δίδακτρα (παράβολα δημοσίου ΚΑΕ 3741):
60 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1-Α2)
80 ευρώ για το επίπεδο  Β (Β1-Β2)
80 ευρώ για το επίπεδο Γ1

Advertisements