Το ειδικό μάθημα των γαλλικών για τις πανελλήνιες εξετάσεις είναι επίπεδο Β1. Αυτό σε συνδιασμό με την χαμηλή βάση εισαγωγής στην σχολή κάνει δύσκολη την παρακολούθηση και την κατανόηση των μαθημάτων στην σχολή.

Σχετικά με την εξέταση: Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο γενικού ενδιαφέροντος έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.

1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ /30

Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου. Οι πρώτες απαιτούν μια σύντομη απάντηση γενικά πάνω στο κείμενο (ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). Οι υπόλοιπες είναι πολλαπλής επιλογής σε επιμέρους νοήματα του κειμένου.

2. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ /30

Δίνονται 3 ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται:

α) Η λεξιλογική ικανότητα (λέξεις). Με την άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις – συμπληρώνοντας ή αντιστοιχώντας – από άποψη σημασίας και γραμματικής χρήσης, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα.

β) Η γραμματική ικανότητα (προτάσεις). Συμπληρώνοντας τα κενά ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης.

γ) Η πραγματολογική ικανότητα (αφορά ολόκληρα κείμενα αλλά όχι απαραίτητα από το κείμενο που έχει δοθεί). Αντιστοιχώντας ή τοποθετώντας τα στοιχεία στην σωστή σειρά ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου.

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ /40

Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180-200 λέξεων. Μπορεί να είναι περιγραφή, διήγηση, έκφραση άποψης, διατύπωση επιχειρηματολογίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εκφράσεις του κειμένου.

 Θέμα 2010Θέμα 2011

Advertisements