Το TFLF (Test Francophone Langue Française) έχει τις ίδιες ενότητες (A1-C2) με κάποιες διαφορές στον τρόπο εξέτασης. Ανήκει στο πανεπιστήμιο της Λιέγης (Βέλγιο) και η αξία του είναι ισότιμη σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλην της Γαλλίας. Αυτό γίνεται για ανταγωνιστικούς λόγους φυσικά.

Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο: αρχές Ιανουαρίου και τον Μάιο. Τα δίδακτρα:

Α1, Α2: 60€
Β1,Β2: 110€
C1,C2: 130€

TFLF Α1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί και να χειρίζεται καθημερινές εκφράσεις και βασικές φράσεις στην γαλλική γλώσσα. Για παράδειγμα, να μπορεί να συστήνεται και να μιλά για τον εαυτό του και άλλους και να μιλά για τα βασικά θέματα της καθημερινότητάς του.

TFLF Α2 Ο υποψήφιος μπορεί να επικοινωνεί με επιτυχία σε απλές, καθημερινές καταστάσεις. Μπορεί να περιγράφει με απλούς όρους θέματα της ζωής του, του περιβάλλοντος και των αναγκών του. Μπορεί να ανταπεξέλθει σε ανάγκες επικοινωνίας που απαιτούν απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε οικεία θέματα.

TFLF Β1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τα κύρια σημεία επί θεμάτων που απαντώνται καθημερινά στο σχολείο, ελεύθερο χρόνο, εργασία. Μπορεί να παράγει μικρά κείμενα σε θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος, μπορεί να περιγράφει οικείες εμπειρίες και γεγονότα και προσωπικά ενδιαφέροντα, όνειρα, σχέδια κλπ.

TFLF Β2 Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί τις κύριες ιδέες σε πιο σύνθετα κείμενα επί διαφόρων θεμάτων. Μπορεί να αντιδρά με σχετική άνεση και αυθορμητισμό σε βαθμό που να μπορεί να επικοινωνήσει με γαλλόφωνους χωρίς πρόβλημα αλληλοκατανόησης. Μπορεί να παράγει ξεκάθαρα κείμενα επί διαφόρων θεμάτων και να εξηγεί την άποψή του σε δεδομένα θέματα δίνοντας παράλληλα τα υπέρ και τα διαφόρων επιλογών.

TFLF C1 Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά κείμενα και βαθύτερα νοήματα. Μπορεί να εκφράζεται προφορικά άνετα και χωρίς μεγάλο δισταγμό προφορικά αλλά και γραπτά. Επιδεικνύει ευελιξία στην χρήση της γλώσσας και μπορεί να την χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά σε κάθε περιβάλλον.

TFLF C2 Μπορεί να κατανοεί σχεδόν τα πάντα που ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και να κατανοεί τις λεπτές διαφορές στα νοήματα.

Η γραπτή εξέταση γίνεται χωρίς διάλειμμα.
Ο κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να διαχειριστεί αυτόνομα τον χρόνο της εξέτασης και να επικεντρώσει στους τομείς που απαιτούν περισσότερο χρόνο από τον ίδιο. Ενδεικτικώς προτείνονται οι χρόνοι ανά πεδίο εξέτασης αλλά είναι στην ευχέρεια του εξεταζόμενου να τους διαχειριστεί αυτόνομα.

Υλικό προετοιμασίας

Το περιεχόμενο των εξετάσεων TFLF δεν απαιτεί διαφορετικό υλικό (βιβλία) για την προετοιμασία των μαθητών, διαφορετικό από αυτό που σήμερα χρησιμοποιούν οι καθηγητές της Γαλλικής γλώσσας και το οποίο διδάσκονται οι μαθητές των γαλλικών.

Η μεγαλύτερη διαφορά – μεταξύ άλλων πιο μικρών – με τα DELF είναι ότι στα προφορικά υπάρχει βίντεο.

Θέματα Ιανουαρίου 2011Θέματα Μαίου 2011Τεστ Εξάσκησης

Advertisements