Το παρακάτω πάρθηκε αυτούσιο από το: http://enotikiprotovouliavyronas.blogspot.com

Αποφ. Δ5/5500/83 Υπ.Εθν.Παιδείας, ΦΕΚ 652, τ.Β της 16-11-1983

Έχοντας υπόψη:

1. Την ανάγκη καθορισμού ημερών διακοπών και αργίας των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών της χώρας για την ομοιόμορφη λειτουργία αυτών,

2. Την υπ’αριθμ. Η/5421/7.7.82 (ΦΕΚ 474 τ.Β’) 1982 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ημέρες διακοπών και αργίας των φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στη Χώρα ως ακολούθως:

Α. Διακοπών

1. Χριστουγέννων από 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου

2. Πάσχα από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά

Β. Αργίας

1. Όλες τις Κυριακές

2. Τις θρησκευτικές εορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγ. Πνεύματος

3. Τις Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

4. Τη 17η Νοεμβρίου

5. Την Καθαρά Δευτέρα

6. Την 1η Μαίου

7. Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής

8. Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1983

Advertisements